Savjetodavna služba objavila je pojašnjenje Mjere IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“.

Kako iričito napominju, prodaja proizvoda drugih ribara se ne smatra stavljanjem na tržište u smislu ove mjere. Drugim riječima, specijalizirano vozilo (kamion – hladnjača) koje je predmet potpore se može koristiti isključivo za vlastite proizvode korisnika.

Rok podnošenja zahtjeva:

 • 1. rujan 2017. godine

Prihvatljive aktivnosti:

 • aktivnosti vezane za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture s ciljem pronalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište, promicanja kvalitete i dodane vrijednosti, doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta, doprinošenja sljedivosti i razvoja oznaka zaštite okoliša, sastavljanja standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća te provođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja.

Predmet potpore:

 • Aktivnosti stavljanja na tržište – prvo stavljanje, tj. prvo omogućavanje dostupnosti proizvoda ribarstva i akvakulture na tržištu Europske unije, a što podrazumijeva svaku opskrba proizvodom ribarstva i akvakulture za distribuciju, potrošnju ili upotrebu na tržištu Europske unije u okviru komercijalne aktivnosti, bilo uz plaćanje ili besplatno

Primjer: ako korisnik obavlja gospodarski ribolov na moru (proizvođač proizvoda ribarstva), može ostvariti potporu za aktivnosti stavljanja na tržište svojeg proizvoda (ulova). U slučaju da se kao korisnik javlja poduzeće koje nema vlastitu proizvodnju proizvoda ribarstva već traži potporu za aktivnosti stavljanja na tržište proizvoda kojeg je kupio te ga stavlja u daljnju prodaju u istom obliku kakav je i kupljen, navedena aktivnost se ne smatra stavljanjem na tržište u smislu Pravilnika.

Prihvatljivi korisnici:

 • Subjekt u ribarstvu: proizvođač proizvoda ribarstva i akvakulture iz Priloga II. Pravilnika, tj. ribar, uzgajivač i prerađivač proizvoda ribarstva i akvakulture.
 • Zajednički korisnik: organizacija/udruženje subjekata u ribarstvu priznati sukladno posebnim propisima ili javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja subjekte u ribarstvu, koji provodi zajedničku operaciju (npr. ribarska zadruga, organizacija proizvođača, strukovno udruženje…)

Prihvatljivi troškovi:

 • Troškovi u okviru prihvatljivih aktivnosti/podaktivnosti te opći troškovi – troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj, a što uključuje konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu (do 12 % ukupnih prihvatljivih troškova).
 • Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali od 02. ožujka 2016. godine izuzev troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu, u slučaju da operacija nije završena. Fizički završena ili u cijelosti provedena operacija je operacija u okviru koje su radnje/aktivnosti koje vode do rezultata u potpunosti provedene, neovisno o tome jesu li izvršena sva plaćanja vezana uz tu operaciju.

Intenzitet potpore:

 • 50%
 • povećanje postotnih bodova za 10% za zadruge, 25% za organizacije proizvođača, 35% za operacije koje se provode na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo; 30% za mali priobalni ribolov (ribolov kojeg obavljaju ribarska plovila čija ukupna duljina ne prelazi 12 metara i koja u povlastici izdanoj za ta plovila nemaju upisane povlačne ribolovne alate) te smanjenje za 20 postotnih bodova ako je korisnik veliko poduzeće; iznimno ako je korisnik javnopravno tijelo utemeljeno zakonom, intenzitet javne potpore iznosi 100 % ukupnih prihvatljivih troškova
 • ako je na istu operaciju primjenjivo više povećanja postotnih bodova, primjenjuje se samo najveće povećanje;
  ako je na istu operaciju primjenjivo više smanjenja postotnih bodova, primjenjuje se samo najveće smanjenje;
  ako je na operaciju primjenjivo jedno dodatno povećanje postotnih bodova ili više njih i istodobno jedno dodatno smanjenje postotnih bodova ili više njih, primjenjuje se samo najveće smanjenje.

Najviši iznos potpore po korisniku:

5.000.000,00 kuna
Ukupan iznos sredstava na temelju ovoga natječaja:

16.000.000,00 eura

Više o ovoj mjeri, pravilniku i potrebnoj dokumentaciji, pročitajte OVDJE.