Predmet ovog FLAG Natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 2.2. „Poticanje društvenih, kulturnih, gospodarskih, obrazovnih, stručnih i drugih sadržaja, događanja i aktivnosti valorizacije, očuvanja i održivog korištenja resursne osnove društva, gospodarstva, okoliša, bioraznolikosti i prirodnih vrijednosti prostora u okviru odobrene Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a „Brač“ 2014.-2020. s ciljem participativnog i cjelovitog razvoja lokalne zajednice valorizacijom i održivim korištenjem sveukupne resursne osnove.

 • Rok za podnošenje prijava počinje teći od 15.11.2019. godine i traje do 16.12.2019. godine.
 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.2.  na ovom  FLAG Natječaju iznosi 85.000,00 EUR odnosno 641.495,00 HRK
 • Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 2.500,00 EUR odnosno 18.867,50 HRK
 • Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 50.000,00 EUR odnosno 377.350,00 HRK

FLAG Natječaj se provodi kao potpora provedbi razvoja pod vodstvom lokalne zajednice. Sufinanciranje rada FLAG-a „Brač“ odobrila je Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Određivanje stopa sufinanciranja definirano je u točki 2.5. ovog FLAG Natječaja.

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe FLAG Natječaja za Mjeru 2.2. su:

 • udruge u ribarstvu i udruge izvan sektora ribarstva,
 • javnopravno tijelo,
 • poduzeće/trgovačko društvo ili organizacija u većinskom javnom vlasništvu,
 • turistička zajednica,
 • odgojno-obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove,
 • gospodarski subjekti u svim sektorima.

Nositelj projekta mora imati stalno sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a „Brač“(Grad Supetar, Općine: Bol, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca i Sutivan).

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG Natječaja su:

 1. Organizacija jednodnevnih društvenih, kulturnih, gospodarskih, obrazovnih, znanstveno-stručnih, ekoloških i drugih događanja (manifestacije, skupovi, sajmovi, informativne i edukacijske radionice, akcije i dr.) vezanih za održivi razvoj ribarstva i/ili ribarske zajednice područja FLAG-a Brač za visinu potpore od 2.500 EUR odnosno 18.867,50 HRK do 25.000 EUR odnosno 188.675,00 HRK
 2. Organizacija višednevnih društvenih, kulturnih, gospodarskih, obrazovnih, znanstveno-stručnih, ekoloških i drugih događanja (manifestacije, skupovi, sajmovi, informativne i edukacijske radionice, akcije i dr.) vezanih za održivi razvoj ribarstva i/ili ribarske zajednice područja LAGUR-a Brač za visinu potpore od 2.500 EUR odnosno 18.867,50 kn do 50.000 EUR odnosno 377.350,00 HRK

 

Informacije o FLAG-natječaju možete zatražiti:

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećim linkovima:

Tekst FLAG Natječaja za Mjeru 2.2.

OBRASCI:

Obrazac 1.A Zahtjev za potporu za Mjeru 2.2.

Obrazac 1.B. Zahtjev za potporu – Lista troškova za Mjeru 2.2.

Obrazac 2.A Izjava Nositelja projekta – prijavitelja (za zajedničke operacije) za Mjeru 2.2.

Obrazac 2.B Izjava nositelja projekta – prijavitelja (za samostalne operacije) za Mjeru 2.2.

Obrazac 3. Izjava partnera u projektu za Mjeru 2.2.

Obrazac 4. Sporazum o partnerstvu za Mjeru 2.2.

Obrazac 5. Sazetak izbora ponuda za Mjeru 2.2.

Obrazac 6. Izjava o nepostojanju sukoba interesa između korisnika i ponuditelja za Mjeru 2.2.

Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasničke povezanosti (između ponuditelja u istom ulaganju) za Mjeru 2.2.

Obrazac 8.A. Zahtjev za isplatu za Mjeru 2.2.

Obrazac 8.B. Zahtjev za ispatu – Izjava o izdacima za Mjeru 2.2.

Obrazac 9. Izvjesce o napretku za Mjeru 2.2.

Obrazac 10. Zahtjev za odobrenje promjena za Mjeru 2.2.

Obrazac 11. Izjava o odustajanju od prijave na FLAG Natječaj za Mjeru 2.2.

PRILOZI SPECIFIČNI ZA MJERU 2.2.:

PRILOG I Popis dokumentacije za podnošenje Zahtjeva za potporu za Mjeru 2.2

PRILOG II Popis dokumentacije za podnošenje Zahtjeva za isplatu za Mjeru 2.2.

PRILOG III Lista prihvatljivih troškova za Mjeru 2.2.

PRILOZI ZA SVE FLAG NATJEČAJE:

PRILOG IV Pravila i upute za provedbu nabave

PRILOG V Pravila za provedbu mjera informiranja i promidžbe

PRILOG VI Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a Brač za razdoblje 2014. – 2020.

PRILOG VII Pravilnik o provedbi LRSR

PRILOG VIII Pravilnik za odabir i provedbu projekata u okviru LRSR LAGUR-a Brač

PRILOG IX Priručnik za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020_kontrola na terenu

PRILOG X Upute za čuvanje dokumentacije

PRILOG XI Vodič za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu

PRILOG XII Vodič_Definicija MSP-a

PRILOG XIII Vizualni identitet OP za pomorstvo i ribarstvo 

PRILOG XIV Uputa za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi