Sukladno članku 24. stavka 6. i 10. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe Lokalnih razvojih strategija u ribarstvu te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija (NN 77/2020), Upravni odbor na sjednici održanoj 22. srpnja 2020. godine donosi Odluku o ispravku teksta i obrasca FLAG Natječaja tehničke prirode za provedbu Mjere 2.2. iz LRSR 2014. – 2020. LAGUR-a Brač objavljenog dana 24. listopada 2019. godine (Referentna oznaka natječaja: 2.2./1).

Tekst FLAG Natječaja za Mjeru 2.2._V 1.2._Ispravak_22.07.2020

Obrazac 1.A Zahtjev za potporu za Mjeru 2.2._V1.1._Ispravak 22.07.2020.

Obrazac 1.B Zahtjev za potporu – Lista troškova za Mjeru 2.2._V1.2._Ispravak 22.07.2020.

Odluka o ispravku FLAG Natječaja tehničke prirode_Mjera 2.2._UO 22.07.2020.

Sukladno članku 24. stavka 6. i 10. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe Lokalnih razvojih strategija u ribarstvu te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija (NN 77/2020), Upravni odbor na sjednici održanoj 22. srpnja 2020. godine donosi Odluku o povećanju raspoloživih sredstava FLAG Natječaja za provedbu Mjere 2.2. iz LRSR 2014. – 2020. LAGUR-a Brač objavljenog dana 24. listopada 2019. godine (Referentna oznaka natječaja: 2.2./1).

Tekst FLAG Natječaja za Mjeru 2.2._V 1.3._Ispravak_22.07.2020

Odluka o povećanju raspoloživih sredstava_Mjera 2.2._UO 22.07.2020.