Sukladno članku 24. stavka 6. i 9. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe Lokalnih razvojih strategija u ribarstvu, Upravni odbor na sjednici održanoj 04. studenog 2019. godine donosi Odluku o izmjeni natječaja za provedbu Mjere 1.1. „Stvaranje i promicanje dodatnih vrijednosti ribarskih i marikulturnih proizvoda i novih kanala njihovog plasmana“.

PRILOZI:

Odluka o prvoj izmjeni FLAG natjecaja za provedbu Mjere 1.1.

Tekst FLAG Natjecaja za Mjeru 1.1._V 1.1.

Obrazac 1.A Zahtjev za potporu za Mjeru 1.1._V1.1.

Obrazac 1.B Zahtjev za potporu – Lista troškova za Mjeru 1.1._V1.1

Ostala natječajna dokumentacija ostaje nepromijenjena.