Sukladno članku 24. stavka 6. i 9. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe Lokalnih razvojih strategija u ribarstvu, Upravni odbor na sjednici održanoj 04. studenog 2019. godine donosi Odluku o izmjeni natječaja za provedbu Mjere 2.1. „Očuvanje, valorizacija i promicanje materijalne i nematerijalne lokalne baštine temeljene na ribarstvu, maloj brodogradnji, marikulturi i životu uz more i na moru“

PRILOZI:

Odluka o prvoj izmjeni LAGUR Natjecaja za provedbu Mjere 2.1.

Tekst FLAG natječaja za Mjeru 2.1._V1.1.

Obrazac 1.A Zahtjev za potporu 2.1._V1.1.

Obrazac 1.B Zahtjev za potporu – Lista troškova za Mjeru 2.1._V1.1

PRILOG I Popis dokumentacije za podnosenje zahtjeva za potporu 2.1._V1.1

Ostala natječajna dokumentacija ostaje nepromijenjena.