Sukladno članku 24. stavka 6. i 9. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe Lokalnih razvojih strategija u ribarstvu, Upravni odbor na sjednici održanoj 04. studenog 2019. godine donosi Odluku o izmjeni natječaja za provedbu Mjere 2.2. „Poticanje društvenih, kulturnih, gospodarskih, obrazovnih, stručnih i drugih sadržaja, događanja i aktivnosti valorizacije, očuvanja i održivog korištenja resursne osnove društva, gospodarstva, okoliša, bioraznolikosti i prirodnih vrijednosti prostora“

PRILOZI:

Odluka o prvoj izmjeni FLAG natjecaja za provedbu Mjere 2.2.

Tekst FLAG natječaja za Mjeru 2.2._V1.1

Obrazac 1.B Zahtjev za potporu – Lista troškova za Mjeru 2.2._V1.1

Obrazac 2.A Izjava Nositelja projekta_Zajednicke operacije_V1.1

Obrazac 2.B Izjava Nositelja projekta_Samostalne operacije_V1.1

Obrazac 3. Izjava Partnera u projektu_V1.1

Ostala natječajna dokumentacija ostaje nepromijenjena.