LAGUR Brač 24. listopada 2019. godine objavio je prve Natječaje iz svoje Lokalne razvojne strategije u ribarstvu. Riječ je o ukupno tri Natječaja namjenjenim različitim sektorima i korisnicima vezanim uz ribarstvo i marikulturu.

U tu će svrhu LAGUR Brač organizirati niz radionica čiji će termini biti službeno objavljeni na službenim stranicama, a cilj im je Natječaje predstaviti svim zainteresiranim korisnicima.

Izmjenom Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Brač, to jest, Odlukom o njenom odobrenju od strane Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede stvoreni su preduvjeti za konačnim raspisivanjem Natječaja.

Detaljnije o Natječajima pogledajte na sljedećim poveznicama:

1.1. STVARANJE I PROMICANJE DODATNIH VRIJEDNOSTI RIBARSKIH I MARIKULTURNIH PROIZVODA I NOVIH KANALA NJIHOVOG PLASMANA

2.1. OČUVANJE, VALORIZACIJA I PROMICANJE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE LOKALNE BAŠTINE TEMELJENE NA RIBARSTVU, MALOJ BRODOGRADNJI, MARIKULTURI I ŽIVOTU UZ MORE I NA MORU

2.2. POTICANJE DRUŠTVENIH, KULTURNIH, GOSPODARSKIH, OBRAZOVNIH, STRUČNIH I DRUGIH SADRŽAJA, DOGAĐANJA I AKTIVNOSTI VALORIZACIJE, OČUVANJA I ODRŽIVOG KORIŠTENJA RESURSNE OSNOVE DRUŠTVA, GOSPODARSTVA, OKOLIŠA, BIORAZNOLIKOSTI I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI PROSTORA