LAGUR Brač objavio je natječaj za posao: STRUČNI SURADNIK/SURADNICA U UREDU LAGUR-A BRAČ

 SUPETAR, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


 1


 Na određeno; novootvoreni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 6.4.2022.


 11.4.2022.


 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potrebno poznavanje osnova informatike

 • excel
 • word
 • powerpoint

 Kategorija B


 Nije važno


OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

 • Administrativni i uredski poslovi
 • Priprema natječajne dokumentacije, obrazaca, priloga i internih procedura vezanih uz Mjere iz LRSR LAGUR-a Brač
 • Administrativna obrada (analiza I) pristiglih prijava, priprema Zahtjeva za D/O/I te administrativno vođenje dokumentacije prijavitelja
 • Ocjenjivanje projekata koji su zadovoljili administrativnu obradu
 • Priprema Izvještaja o provedenom postupku odabira projekata (zbirni i analitički podaci te popratna dokumentacija)
 • Administrativno vođenje prijavnih dosjea te tijeka provedbe projekata
 • Priprema Zahtjeva za isplatu te popratne dokumentacije za operacije i aktivnosti nositelja projekata
 • Obavlja i druge poslove prema nalogu Voditelja LAGUR-a
 • Aktivnosti provedbe Lokalne razvojne strategije LAGUR-a Brač 2014.-2020. (animacija, natječaji, edukacije i itd.)

Od kandidata/kandidatkinje se očekuje da će obavljati poslove stručnog suradnika LAGUR-a što uključuje sljedeće radnje i obveze:

 • uspostava i održavanje kontakata s članovima Udruge na području otoka Brača, uključujući poduzetnike i predstavnike svih relevantnih institucija,
 • promicanje znanja o održivom razvoju i važnosti partnerskog i višesektorskog kreiranja javne politike održivog razvoja među stanovništvom na području otoka Brača, putem sredstava javnog priopćavanja i nakladničkom djelatnošću, te poticanje aktivnog uključivanja stanovnika u zajedničko planiranje,
 • praćenje zakonske regulative i objava javnih natječaja vezanih za razvojne mogućnosti i informiranje potencijalnih korisnika na području Udruge o postojećim mogućnostima,
 • identificiranje svih relevantnih nacionalnih, EU i drugih mogućnosti financiranja,
 • organizacija različitih programa jačanja kapaciteta – informativne radionice, edukacije, treninzi – za članove Udruge i partnere na području otoka Brača,
 • izrada dokumenata, prezentacija, izvješća i drugih pismenih oblika potrebnih za izvješćivanje, vođenje zapisnika i arhiva, evidencija troškova

KANDIDATI UZ PRIJAVU NA OGLAS MORAJU OBAVEZNO PRILOŽITI:

 • Životopis
 • Dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice)
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika (preslika indeksa, potvrde, uvjerenje ili sl.)

Prijave za oglas podnose se u roku 5 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje isključivo slanjem na e-mail adresu:

lagur.brac@gmail.com

s naznakom predmet:

Prijava na natječaj za posao

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njezina prijava će se izuzeti iz daljnjeg izbora o čemu će biti obaviještena putem elektroničke pošte.

O rezultatima oglasa kandidati će putem elektroničke pošte dobiti obavijest  u utorak 12.04.2022. godine. Pisano testiranje i intervju održati će se u srijedu 13.04.2022. godine u uredu LAGUR-a Brač, na adresi Žedno Drage 37, 21 400 Supetar.

PODRUČJE TESTIRANJA: