Radno mjesto:

STRUČNI SURADNIK/SURADNICA U UREDU LAGUR-A 

Mjesto rada: Supetar, Otok Brač, SDŽ županija

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cjelosti

Natječaj vrijedi od: 17.01. 2019.

Natječaj vrijedi do: 31.01 .2019.

Razina obrazovanja: Fakultet, VSS, akademija, magisterij

Radno iskustvo: Poželjno

 

Ostale informacije:

Podaci vezano uz oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto STRUČNI SURADNIK/CA U UREDU LAGUR-A BRAČ (1 IZVRŠITELJ/ICA) – probni rad od 3 mjeseca.

 

Opis poslova radnog mjesta:

 • Računovodstvo i financije LAGUR-a
 • Po potrebi obavlja i poslove tajnika tijela LAGUR-a
 • Priprema zahtjeva za isplatu
 • Administrativni i uredski poslovi
 • Obavlja i druge poslove prema nalogu Upravnog tijela LAGUR-a
 • Aktivnosti provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Brač 2014.-2020.

 

Od kandidata/kandidatkinje se očekuje da će obavljati poslove stručnog suradnika LAGUR-a što uključuje sljedeće radnje i obveze:

 

 • izradu projektnih prijedloga,
 • uspostava i održavanje kontakata sa članovima Udruge na području otoka Brača i sa svim vanjskim suradnicima, uključujući poduzetnike i predstavnike svih relevantnih institucija,
 • promicanje znanja o održivom razvoju i važnosti partnerskog i višesektorskog kreiranja javne politike održivog razvoja među stanovništvom na području otoka Brača, putem sredstava javnog priopćavanja i nakladničkom djelatnošću, te poticanje aktivnog uključivanja stanovnika u zajedničko planiranje,
 • praćenje zakonske regulative i objava javnih natječaja vezanih za razvojne mogućnosti i informiranje potencijalnih korisinka na području Udruge o postojećim mogućnostima u ribarstvu,
 • identificiranje svih relevantnih nacionalnih, EU i drugih mogućnosti financiranja,
 • pružanje savjetodavnih usluga i tehničke pomoći članovima Udruge na području otoka Brača i ostalim stanovnicima otoka Brača
 • organizacija različitih programa jačanja kapaciteta – informativne radionice, edukacije, treninzi – za članove Udruge i partnere na području otoka Brača,
 • izrada dokumenata, prezentacija, izvješća i drugih pismenih oblika potrebnih za izvješćivanje, vođenje zapisnika i arhiva,
 • upoznavanje javnosti otoka Brača s radom Udruge,
 • obavljanje i drugih poslova utvrđenih Zakonom, aktima Udruge i odlukama tijela Udruge.

 

 

Stručni uvjeti:

– VSS

– Poznavanje rada na računalu

– Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

– Poznavanje zakona o udrugama

– Poznavanje računovodstva

– poznavanje rada MS Office paketa i Google alata

– proaktivnost i samoinicijativnost

– komunikacijske i prezentacijske vještine

– razvijene analitičke sposobnosti

– temeljitost i upornost u radu

– rad u timu

– dobro podnošenje stresnih situacija

– Vozačka dozvola B kategorije

 

Posebni uvjeti:

 • Završen diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti
 • visoka motivacija za profesionalnim razvojem vještina, sposobnosti i iskustva
 • poželjno poznavanje procedura i iskustvo vezano za EU programe i projekte
 • poželjno poznavanje Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo za 2014.-2020.
 • praktičnost, dobra vještina suradnje, s mogućnošću komuniciranja i rada unutar tima,
 • dobre analitičke vještine i vještine izvještavanja,
 • odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • odlično poznavanje rada na računalu,
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

 

Kandidati uz prijavu na oglas moraju obavezno priložiti:

– Životopis u Europass formatu

– Dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)

– Dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice)

– Dokaz o poznavanju engleskog jezika (preslika indeksa, potvrde, uvjerenje ili sl.)

 

Prijave za oglas podnose se u roku 14 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje slanjem na email: lagur.brac@gmail.com s naznakom predmet: Prijava na natječaj za posao.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njezina prijava neće se uzeti u obzir. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, dostavit će se obavijest.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 5 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će da je povukao prijavu na oglas.

Na web stranici LAGUR-a BRAČ www.lagurbrac.hr. po završetku natječaja bit će objavljeno vrijeme održavanje provjere znanja i sposobnosti kandidata, kao i lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te koji se pozivaju na pismeno testiranje.

Na istoj web stranici objavit će se i lista kandidata s kojima će se održati intervju. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz pisanog testiranja.

 

Područje testiranja:

Zakon o udrugama;

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a Brač 2014.-2020. (www.lagurbrac.hr)

Statut LAGUR-a Brač

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje:

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14);

Mjera III.2. / III.3. Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. –  Provedba lokalnih strategija razvoja u ribarstvu (euribarstvo.hr)

 

Poslodavac

Poslodavac: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU BRAČ

Kontakt:

 • pismena zamolba: LAGUR “Brač”, Žedno drage 37, 21400 Supetar
 • elektronska pošta: lagur.brac@gmail.com