Temeljem Programa za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Brač, Žedno drage 37, Supetar objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za izvršavanje Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za Stručnog suradnika LAGUR-a.

I.

U sklopu programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, LAGUR Brač raspisuje javni poziv za izbor 1 kandidata za obavljanje poslova Stručni suradnik LAGUR-a na vrijeme od 12 mjeseci.

II.

Cilj raspisivanja javnog poziva je pronalazak stručnog kadra koji će iskustvom rada u našoj organizaciji vezanim uz EU projekate ojačati svoje kompetencije za zapošljavanje i samozapošljavanje, ali i stečenim kompetencijama utjecati na podizanje kvalitete rada i programa lokalnih organizacija civilnog društva.

III.

Kandidati/kinje (dalje: kandidat) koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati uvjete programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

IV.

Uz prijavu na javni poziv, kandidati su dužni priložiti:

– životopis s osobnim podacima (Europass)

– dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika)

– potvrdu o nezaposlenosti (Hrvatski zavod za zapošljavanje)

– dokaz o prebivalištu (preslika osobne iskaznice)

 

Kandidati koji zadovolje kriterije biti će pozvani na razgovor.

Obavijest o pozivu na razgovor (dan, sat i mjesto) biti će objavljena na Internet stranici LAGUR-a Brač, www.lagurbrac.hr, najkasnije deset (10) dana od proteka roka za dostavu prijava.

V.

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se:

– na temelju pisanog ugovora sa odgovornom osobom u organizaciji,

– prema odobrenom Programu stručnog osposobljavanja,

– pod vodstvom mentora.

VI.

Prihvatljivi su kandidati:

-VSS, Magistar struke/stručni specijalist/sveučilišni prvostupnik pravne, ekonomske, društvene ili poljoprivredne struke

-biti prijavljeni u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana

-ne smiju imati više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju

-moraju imati manje od 30 godina starosti

VII.

Prijave se dostavljaju:

mailom na: lagur.brac@gmail.com

s naznakom predmet: Prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

-datum objave natječaja je: 17.01.2019.

-natječaj vrijedi do: 25.01.2019.

VII.

Ovaj javni poziv objavljen je na web stranicama LAGUR-a „Brač“ www.lagurbrac.hr i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

O rezultatima javnog natječaja svi kandidati biti će obavješteni pisanim (elektroničkim) putem.