STRUČNI SURADNIK/SURADNICA U UREDU LAGUR-A

Mjesto rada: Supetar, Otok Brač, SDŽ županija

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Nema naknade

Natječaj vrijedi od: 17.01.2018.
Natječaj vrijedi do: 25.01.2018.

Razina obrazovanja: Fakultet, VSS
Radno iskustvo: Poželjno

 

Ostale informacije:

– probni rad od 3 mjeseca.

Opis poslova radnog mjesta:

• Aktivnosti provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Brač 2014.-2020.
• Po potrebi obavlja i poslove tajnika tijela LAGUR-a
• Priprema zahtjeva za isplatu
• Administrativni i uredski poslovi
• Obavlja i druge poslove prema nalogu Upravnog tijela LAGUR-a
• Računovodstvo i financije LAGUR-a

Od kandidata/kandidatkinje se očekuje da će obavljati poslove stručnog suradnika LAGUR-a što uključuje sljedeće radnje i obveze:

• izradu projektnih prijedloga,
• uspostava i održavanje kontakata s članovima Udruge na području otoka Brača i sa svim vanjskim suradnicima, uključujući poduzetnike i predstavnike svih relevantnih institucija,
• promicanje znanja o održivom razvoju i važnosti partnerskog i višesektorskog kreiranja javne politike održivog razvoja među stanovništvom na području otoka Brača, putem sredstava javnog priopćavanja i nakladničkom djelatnošću, te poticanje aktivnog uključivanja stanovnika u zajedničko planiranje,
• praćenje zakonske regulative i objava javnih natječaja vezanih za razvojne mogućnosti i informiranje potencijalnih korisinka na području Udruge o postojećim mogućnostima u ribarstvu,
• identificiranje svih relevantnih nacionalnih, EU i drugih mogućnosti financiranja,
• pružanje savjetodavnih usluga i tehničke pomoći članovima Udruge na području otoka Brača i ostalim stanovnicima otoka Brača
• organizacija različitih programa jačanja kapaciteta – informativne radionice, edukacije, treninzi – za članove Udruge i partnere na području otoka Brača,
• izrada dokumenata, prezentacija, izvješća i drugih pismenih oblika potrebnih za izvješćivanje, vođenje zapisnika i arhiva,
• upoznavanje javnosti otoka Brača s radom Udruge,
• obavljanje i drugih poslova utvrđenih Zakonom, aktima Udruge i odlukama tijela Udruge.

 

Stručni uvjeti:
– VSS
– Poznavanje rada na računalu
– Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
– Poznavanje zakona o udrugama
– Poznavanje računovodstva
– poznavanje rada MS Office paketa i Google alata
– proaktivnost i samoinicijativnost
– komunikacijske i prezentacijske vještine
– razvijene analitičke sposobnosti
– temeljitost i upornost u radu
– rad u timu
– dobro podnošenje stresnih situacija
– Vozačka dozvola B kategorije

Posebni uvjeti:
• Završen diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti
• visoka motivacija za profesionalnim razvojem vještina, sposobnosti i iskustva
• poželjno poznavanje procedura i iskustvo vezano za EU programe i projekte
• poželjno poznavnje Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo za 2014.-2020.
• praktičnost, dobra vještina suradnje, s mogućnošću komuniciranja i rada unutar tima,
• dobre analitičke vještine i vještine izvještavanja,
• odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
• odlično poznavanje rada na računalu,
• posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

___________________________________________________________________________________________

Kandidati uz prijavu na oglas moraju obavezno priložiti:
– Životopis u Europass formatu
– Dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
– Dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice)
– Dokaz o poznavanju engleskog jezika (preslika indeksa, potvrde, uvjerenje ili sl.)

___________________________________________________________________________________________

Prijave za oglas podnose se u roku 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na adresu:

LAGUR BRAČ,  Žedno Drage 37,  21400 Supetar

ili slanjem na email:

lagur.brac@gmail.com

s naznakom predmet: Prijava na natječaj za posao.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njezina prijava neće se uzeti u obzir. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, dostavit će se pisana obavijest.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 5 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će da je povukao prijavu na oglas.
Na web stranici LAGUR-a BRAČ www.lagurbrac.hr, po završetku natječaja bit će objavljeno vrijeme održavanje provjere znanja i sposobnosti kandidata, kao i lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te koji se pozivaju na pismeno testiranje.
Na istoj web stranici objavit će se i lista kandidata s kojima će se održati intervju. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz pisanog testiranja.

___________________________________________________________________________________________

Područje testiranja:

Računovodstvo za udruge; Zakon o udrugama; Provedba natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Brač 2014-2020; Statut LAGUR-a Brač.
Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje:
– Zakon o udrugama (NN 74/2014)
– Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14);
– Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a Brač 2014.-2020. (www.lagurbrac.hr)
– Mjera III.2. / III.3. Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. – Provedba lokalnih strategija razvoja u ribarstvu (euribarstvo.hr)

___________________________________________________________________________________________

Poslodavac: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU BRAČ
Kontakt: pismena zamolba: LAGUR “Brač”, Žedno drage 37, 21400 Supetar / elektronska pošta: lagur.brac@gmail.com