NATJEČAJI

24lis. 2019

LAGUR Brač 24. listopada 2019. godine objavio je prve Natječaje iz svoje Lokalne razvojne strategije u ribarstvu. Riječ je o ukupno tri Natječaja namjenjenim različitim sektorima i korisnicima vezanim uz ribarstvo i marikulturu. U tu će svrhu LAGUR Brač organizirati niz radionica čiji će termini biti službeno objavljeni na službenim stranicama, a cilj im je Natječaje […]

21lip. 2019

Namjena ove mjere je doprinijeti valorizaciji i promociji ribarstva kao sektora, očuvanju proizvodnje, ali i unapređenju prerade i trženja kroz povezivanje ribarstva i marikulture s lokalnom kulturom i tradicijom kao alatima unapređenja i održivog razvoja sektora. Održivim korištenjem i promicanjem lokalne ribarske, marikulturne i maritimne kulturne baštine i tradicije, kako kod lokalnog stanovništva, tako i […]

10lip. 2019

Obavještavamo Vas da će kroz mjesec dana biti objavljen prvi FLAG natječaj i zato Vas ovim putem želimo informirati o osnovnim informacijama natječaja. Mjera 2.2. Poticanje društvenih, kulturnih, gospodarskih, obrazovnih, stručnih i drugih sadržaja, događanja i aktivnosti valorizacije, očuvanja i održivog korištenja resursne osnove društva, gospodarstva, okoliša, bioraznolikosti i prirodnih vrijednosti prostora   PRIHVATLJIVI KORISNICI: […]

12lip. 2018

Svrha ove mjere je uvođenje novih, održivijih i sigurnijih rješenja i tehnologija u proizvodne i poslovne procese, uključivo za potrebe inovativnihekoloških proizvoda, usluga, procesa i kanala promocije, distribucije i prodaje koje će rezultirati unapređenjem poslovanjalokalnih ribara i uzgajivača, te sektora ribarstva kao cjeline. Ovo podrazumijeva unapređenje postojeće, odnosno uspostavumale ribarske infrastrukture, opreme i poslovanja ribarskog […]

25svi. 2018

Svrha ove mjere proizlazi iz nastojanja doprinosa kvaliteti, prepoznatljivosti i profitabilnosti ribarskih i marikulturnih proizvoda unapređenjem, stvaranjem i promicanjem njihove dodatne vrijednosti, čime bi se povećala mogućnost kvalitetnijeg plasmana, uz povećani omjer dobivenog i uloženog, a time i unaprijeđenu konkurentnost i profitabilnost ribarskog i marikulturnog sektora, uz kontinuiranu prilagodbu potrebama lokalnog, regionalnog, nacionalnog i globalnog […]

07stu. 2017

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je Ograničen poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) iz Kohezijski fonda čiji je opći cilj ovog Poziva je poboljšanje integriranosti hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast. Specifični cilj se odnosi na financiranje izgradnje i modernizacije infrastrukture u lukama od županijskog i lokalnog […]

03stu. 2017

Obavještavaju se zainteresirani da su u „Narodnim novinama“ broj 105/17 objavljene izmjene natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ te mjere I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“. Predmetnim izmjenama produljen je krajnji rok za dostavu zahtjeva za isplatu u okviru ovih mjera, i to: – za mjeru I.8. „Zaštita […]

23lis. 2017

Dokumenti za preuzimanje 1 JAVNI POZIV ribarstvo (215,42 KB) 2.Program potpore razvoju ribarstva na području Splitsko-dalmatinske županije 2017.-2020. (167,2 KB) 3. Pravilnik o postupku dodjele potpore za mjere iz Programa potpore razvoju ribarstva na području SDŽ _2017.-2020._ (122,99 KB) 4.Zahtjev za potporu (137 KB) 5. Izjava o korištenim potporama male vrijednostI (86,5 KB) 6.Odgovorna osoba […]

03kol. 2017

Savjetodavna služba objavila je pojašnjenje Mjere IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“. Kako iričito napominju, prodaja proizvoda drugih ribara se ne smatra stavljanjem na tržište u smislu ove mjere. Drugim riječima, specijalizirano vozilo (kamion – hladnjača) koje je predmet potpore se može koristiti isključivo za vlastite proizvode korisnika. Rok podnošenja zahtjeva: 1. rujan 2017. […]