Na mrežnim stranicama EU Ribarstva objavljen novi Pravilnik i natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“. Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 23. veljače 2019. godine, a traje do 1. srpnja 2019. godine.

Više informacija na: Pravilnik