NOVOSTI

05tra. 2018

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom. Pravilnikom je, između ostalog zabranjeno korištenje malih plivarica u akvatoriju unutar 300 metara od obale ukoliko je dubina manja od 50 metara. Kod korištenja malih plivarica zabranjena je upotreba umjetne rasvjete osim […]

04tra. 2018

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 615 Na temelju članka 12. stavaka 1., 7. i 8. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17.), a u skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2017/127 od 20. siječnja 2017. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2017. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za ribarska […]

26ožu. 2018

Dramatično smanjivanje ribljeg fonda uslijed pretjeranog izlovljavanja jedan je od najvećih gorućih problema u morima diljem svijeta, pa tako i u Mediteranu, no problem svakako nije od jučer. Iako već godinama postoji cijeli niz inicijativa, planova i strategija koje bi trebale naći balans između gospodarskih interesa i očuvanja ribljih vrsta, i friškiji znanstveni podaci pokazuju […]

12ožu. 2018

Uprava ribarstva u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. objavljuje indikativni godišnji plan objave natječaja u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo, s ciljem obavještavanja relevantnih dionika i šire javnosti o mogućnostima korištenja sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te omogućavanja pravovremene […]

05ožu. 2018

Manifestacija ‘Naše domaće, sada i ubuduće’ kojom će kroz 21 županiju Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska poljoprivredna agencija i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju promovirati hrvatske poljoprivredne proizvode te novosti u Programu ruralnog razvoja, započinje u ponedjeljak, 5. ožujka. Kako navode iz Ministarstva poljoprivrede, zainteresirani će se moći prijaviti i za sudjelovanje u radionicama na […]