Nositelj projekta mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi se mogla isplatiti potpora na temelju odobrenog Zahtjeva za isplatu/Odluke o isplati. U slučaju kada je nositelj projekta već upisan, potrebno je provjeriti trenutno važeće podatke u Evidenciji korisnika te ih, prema potrebi, putem Zahtjeva za izmjenu podataka u Evidenciji
korisnika obnoviti. Nositelj projekta obvezan je podnijeti Zahtjev za izmjenu podataka koji se nalaze u Evidenciji korisnika nakon pojave događaja koji ih je izazvao. Agencija za plaćanja će nositelju projekta poslati putem elektroničke pošte obavijest da su promjene izvršene/nisu izvršene.
Detaljne upute za upis u Evidenciju korisnika odnosno upis promjena podataka, nalaze se u Vodiču za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (EKPRRiR) koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (https://www.apprrr.hr/agronet/).

Vodic za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu