Korisniku Turistička zajednica općine Milna, Odlukom o dodjeli sredstava odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 197.562,35 HRK/26.221,03 EUR od strane Ministarstva poljoprivrede, Uprava ribarstva za projekt „Mille naves, mille fabulae – valorizacija milnarskih maritimnih običaja i predaja“.

Aktivnosti koje su provedene u sklopu projekta su putujuća izložba „Tragom male drvene brodogradnje“, manifestacija „Dani brodogradnje“ u sklopu koje su djeca mogla sudjelovati u „Maloj školi brodogradnje“, uz pratnju turističkog vodiča djeca su također sudjelovala i u obilazak lokacija značajnih za milnarsku brodogradnju (Staro brodogradilište obitelji Dorić, Staro brodogradilište obitelji Bonačić-Protti, Crkvicu sv. Jere, Kuću Babarović, Stari feral, postolje, Blatašku kuću, Crkvicu sv. Nikole, Špilju u uvali Vlaška) te je u sklopu manifestacije odrađen Cooking show u kojem su korišteni lokalni riblji proizvodi. Povezane aktivnosti u sklopu projekta bile su i „Potezanje Mrduje“, izložba „Od čega se sastoji brod“, predavanja o milnarskoj brodogradnji za djecu i odrasle te pregršt događaja povezanih s bogatom milnarskom maritimnoj baštini.

Projekt je odobren u okviru FLAG „Brač“ Natječaja za provedbu Mjere 2.2. „Poticanje društvenih, kulturnih, gospodarskih, obrazovnih, stručnih i drugih sadržaja, događanja i aktivnosti valorizacije, očuvanja i održivog korištenja resursne osnove društva, gospodarstva, okoliša, bioraznolikosti i prirodnih vrijednosti prostora“ te sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.