Upravni odbor LAGUR-a Brač dana 24. siječnja 2023. godine donosi Odluku o ispravku obrasca 9.A i obrasca 9.B natječaja tehničke prirode za provedbu Mjere 1.1. „Stvaranje i promicanje dodatnih vrijednosti ribarskih i marikulturnih proizvoda i novih kanala njihovog plasmana“ iz LRSR 2014. – 2020. LAGUR-a Brač (Referentna oznaka natječaja: 1.1./2) sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN 27/19, 77/20, NN 74/22), članak 24., stavka 6. i 10.

Obrazac 9.A Zahtjev za isplatu_V 1.2.

Obrazac 9.B Zahtjev za isplatu – Izjava o izdacima_V 1.2.

Odluka o ispravku LAGUR Natjecaja tehničke prirode za Mjeru 1.1.-2