Upravni odbor LAGUR-a Brač dana 24. siječnja 2023. godine donosi Odluku ispravku obrasca 9.A i obrasca 9.B natječaja tehničke prirode za provedbu Mjere 2.1. “Očuvanje, valorizacija i promicanje materijalne i nematerijalne lokalne baštine temeljene na ribarstvu, maloj brodogradnji, marikulturi i životu uz more i na moru” iz LRSR 2014. – 2020. LAGUR-a Brač (Referentna oznaka natječaja: 2.1./2) sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN 27/19, 77/20, NN 74/22), članak 24., stavka 6. i 10.

Obrazac 9.A Zahtjev za isplatu_V 1.1.

Obrazac 9.B Zahtjev za isplatu_Izjava o izdacima_V 1.1.

Odluka o ispravku LAGUR Natjecaja tehničke prirode za Mjeru 2.1.-2