Sukladno članku 24. stavka 6. i 10. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN 27/19, 77/20), Upravni odbor na sjednici održanoj 24. ožujka 2021. godine donosi Odluku o ispravku teksta FLAG Natječaja tehničke prirode za provedbu Mjere 2.2. „Poticanje društvenih, kulturnih, gospodarskih, obrazovnih, stručnih i drugih sadržaja, događanja i aktivnosti valorizacije, očuvanja i održivog korištenja resursne osnove društva, gospodarstva, okoliša, bioraznolikosti i prirodnih vrijednosti prostora“ iz LRSR 2014. – 2020. LAGUR-a Brač (Referentna oznaka natječaja: 2.2./2).

Tekst FLAG Natječaja za Mjeru 2.2._V 1.1.-2

Odluka o ispravku LAGUR Natjecaja tehničke prirode za Mjeru 2.2._24.03.2021.