Sukladno članku 24. stavka 6. i 10. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN 27/19, 77/20), Upravni odbor na sjednici održanoj 24. ožujka 2021. godine donosi Odluku o ispravku teksta i obrasca FLAG Natječaja tehničke prirode za provedbu Mjere 1.1. „Stvaranje i promicanje dodatnih vrijednosti ribarskih i marikulturnih proizvoda i novih kanala njihovog plasmana“  iz LRSR 2014. – 2020. LAGUR-a Brač (Referentna oznaka natječaja: 1.1./2).

Tekst FLAG Natjecaja za Mjeru 1.1._2_V1.1.

Obrazac 9.A Zahtjev za isplatu_V 1.1.

Obrazac 9.B Zahtjev za isplatu – Izjava o izdacima_V 1.1.

Odluka o ispravku LAGUR Natjecaja tehničke prirode za Mjeru 1.1._24.03.2021.