Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Odlukom o odobrenju izmjena Lokalne razvojne strategije u ribarstvu, dana 23. lipnja 2023. godine odobrila je izmjenu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu, LAGUR-a Brač u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo  Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Izmjenom Lokalne razvojne strategije u ribarstvu zatražene su promjene u apsolutnim i relativnim financijskim alokacijama za prioritetnu Mjeru 1.1. iz strateškog cilja 1 LRSR te za prioritetne Mjere 2.1. i 2.2. iz strateškog cilja 2 LRSR zbog promjena interesa korisnika, a kako bi se što bolje financijski iskoristila Lokalna razvojna strategija u ribarstvu, LAGUR-a Brač.

Ukupan odobreni iznos za provedbu operacija u okviru prihvatljivih mjera sukladno Odluci o odobrenju LRSR iznosio je 1.550.000,00 EUR te se isti izmjenom ove LRSR uvećava za 139.679,40 EUR kao dodatni iznos potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 2.1. iz LRSR LAGUR-a Brač što zajedno iznosi 1.689.679,40 EUR.

Na ovaj način osigurali smo svojim Korisnicima Mjere 2.1. nužna dodatna sredstva za  provedbu i završetak projekata.

 

Odluka o odobrenju izmjene LRSR_23.06.2023.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR Brač_pročišćena verzija_2023