Sukladno članku 24. stavka 6. i 10. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN 27/19, 77/20), Upravni odbor na sjednici održanoj 23. lipnja 2021. godine donosi Odluku o povećanju raspoloživih sredstava FLAG Natječaja za provedbu Mjere 2.1. „Očuvanje, valorizacija i promicanje materijalne i nematerijalne lokalne baštine temeljene na ribarstvu, maloj brodogradnji, marikulturi i životu uz more i na moru“ iz LRSR 2014. – 2020. LAGUR-a Brač (Referentna oznaka natječaja: 2.1./2).

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.1. na ovom FLAG natječaju iznosio je 915.155,96 EUR (6.906.682,03 HRK) te se ispravlja i sada glasi: 1.187.720,00 EUR (8.963.722,84 HRK).

Tekst FLAG Natjecaja za Mjeru 2.1. – 2_V 1.2

Odluka o povećanju raspoloživih sredstava za Mjeru 2.1._23.06.2021