Sukladno članku 24. stavka 6. i 10. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN 27/19, 77/20), Upravni odbor na sjednici održanoj 24. ožujka 2021. godine donosi Odluku o ispravku teksta FLAG Natječaja tehničke prirode za provedbu Mjere 2.1. iz LRSR 2014. – 2020. LAGUR-a Brač objavljenog dana 18. siječnja 2021. godine (Referentna oznaka natječaja: 2.1./2).

Temeljem Odluke Upravnog odbora LAGUR-a Brač, od dana 24. ožujka 2021. godine, produžuje se krajnji rok za podnošenje prijava projekata na FLAG Natječaj za provedbu Mjere 2.1. „Očuvanje, valorizacija i promicanje materijalne i nematerijalne lokalne baštine temeljene na ribarstvu, maloj brodogradnji, marikulturi i životu uz more i na moru“ iz LRSR 2014. – 2020. LAGUR-a Brač.

Prijavu projekta moguće je podnijeti najkasnije do 8. travnja 2021. godine.

Tekst FLAG Natjecaja za Mjeru 2.1. – 2_V 1.1

Odluka o produljenju roka i ispravku LAGUR Natjecaja tehničke prirode za Mjeru 2.1._24.03.2021.