Upravni odbor LAGUR-a Brač donosi Odluku o produženju krajnjeg roka za završetak provedbe projekata odnosno podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu te ispravku teksta natječaja koji se odnosi na razdoblje provedbe projekata za provedbu Mjere 2.2. „Poticanje društvenih, kulturnih, gospodarskih, obrazovnih, stručnih i drugih sadržaja, događanja i aktivnosti valorizacije, očuvanja i održivog korištenja resursne osnove društva, gospodarstva, okoliša, bioraznolikosti i prirodnih vrijednosti prostora“ iz LRSR 2014. – 2020. LAGUR-a Brač (Referentna oznaka natječaja: 2.2./1) sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN 27/19, 77/20), članak 24., stavka 10., alineja 3.

Nositelj projekta je obvezan provedbu aktivnosti započeti najkasnije u roku od tri (3) mjeseca, od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava od strane Upravljačkog tijela. Konačni Zahtjev za isplatu moguće je podnijeti do 31.12.2023. godine.

Odluka o produženju krajnjeg roka za završetak provedbe projekata_Mjera 2.2.

Tekst FLAG Natječaja_Mjera 2.2._V1.3._4.2.2022.