Ured FLAG-a Brač u suradnji sa CEDRA održao je dana 19. listopada 2023. godine tri participativne radionice u procesu izrade Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Brač za novo programsko razdoblje 2021.-2027. Radionica se odnosila na uvod u izradu dokumenta LRSR, izradu SWOT analize FLAG područja, identifikaciju potencijala i potreba FLAG područja te identifikaciju projektnih ideja.

Predstavnici javnog, gospodarskog i civilnog sektora s područja otoka Brača prisustvovali su participativnoj radionici te značajno doprinjeli identifikaciji potencijala i potreba FLAG područja i projektnih ideja. Predložene projekte uključiti ćemo u razradu ključnih razvojnih prioriteta temeljem kojih će se osigurati i odgovarajuća sredstva za realizaciju projekata u programsko razdoblje 2021.-2027.

Zahvaljujemo svim okupljenim predstavnicima javnog, civilnog i gospodarskog sektora na doprinosu kreativnog i pametnog načina kako odgovoriti na potrebe našeg ribarstvenog područja.

Prezentacija_LRSR 2021-2027

Upitnik za pripremu i izradu Strategije LAGUR Brač 2021.-2027.