Pitanja i Odgovori

Poštovani,
U nastavku donosimo kratku uputu vezanu uz sustav pitanja i odgovora:


Prije postavljanja upita
Na stranici www.lagurbrac.hr objavljuju se odgovori na upite vezane uz pojedini natječaj. Kako postoji
mogućnost da smo ranije zaprimili upit sličan Vašem, molimo Vas da provjerite nije li na takav upit
već odgovoreno.

​Kako postaviti pitanje?
Pitanja s jasno naznačenom referencom na pojedini natječaj moguće je poslati od dana objave
natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu:
natjecaji.lagurbrac@gmail.com

​Odgovaranje na upite
Odgovore nećete zaprimiti na adresu e-pošte putem koje je dostavljen upit, već ćete dobiti obavijest
s poveznicom putem koje ćete direktno pristupiti odgovoru na stranici www.lagurbrac.hr

​NAPOMENA: s ciljem jednakog tretmana, LAGUR„Brač“ ne može davati prethodno mišljenje vezano uz
prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih aktivnosti.


Natječaj za provedbu Mjere 2.1.

PITANJE:

Poštovani,

Sukladno objavljenom tekstu (javnom pozivu) LAGUR Brač, Mjera 2.1. zanima nas uvijet prihvatljivosti korisnika i potencijalna mogućnost dostizanja intenziteta potpore od 100 %. Naime, korisnik je trgovačko društvo u 100% privatnom vlasništvu. Stoga, nike korisnik koji ostvaruje pravo za intenzitet potpore od 100% po principu Zajedničkog korisnika i/ili projekta od zajedničkog interesa. Navedeno je da korisnik treba zadovoljiti uvijete iz članka 8, stavak 3 pravilnika o provedbi LRSR kako bi, eventualno, zadovoljio uvijete za postizanje željenog intenziteta potpore. Iz spomenutog članka (stavaka 3, pod C) razvidno je da FLAG MOŽE iznos povećati do najviše 100% ukoliko projekt ” ima inovativne značajke, prema potrebi, na lokalnoj razini”. Kako projekt svakako ima inovativne značajke i veže se za uporabu modernih tehnologija najviših dostignuća – VR, AR u prezentaciji male brodogradnje i sukladno strategiji LRSR veže postizanje cilja utjecaja na lokalnu razinu, općenito, zanima nas da li LAGUR Brač može i pod kojim uvijetima povećati ovaj intenzitet potpore i u kojem iznosu (%)? Molim Vas konkretan odgovor na ovo  pitanje jer nam je vrlo bitno u samoj projektnoj prijavi jasno, precizno i koncizno utvrditi razinu intenziteta potpore za korisnika.

Hvala unaprijed!

ODGOVOR:

Poštovani,
Sukladno LAGUR Natječaju za provedbu Mjere 2.1. “Očuvanje, valorizacija i promicanje materijalne i nematerijalne lokalne baštine temeljene na ribarstvu, maloj brodogradnji, marikulturi i životu uz more i na more objavljenom na mrežnim stranicama Lokalne akcijske grupe u ribarstvu “Brač” dana 24.10.2019. godine te izmjenama Natječaja od 5.11.2019. godine:
  • intenzitet potpore iznosi 50% ukupno prihvatljivih troškova u okviru Mjere 2.1., sukladno članku 8. stavka 1. Pravilnika o provedbi LRSR, ukoliko operaciju provodi poduzeće koje nije obuhvaćeno definicijom malih i srednjih poduzeća intenzitet potpore smanjuje se za 20 postotna boda,
  • intenzitet potpore iznosi 60% ukupno prihvatljivih troškova u okviru Mjere 2.1. u slučaju da projekt odnosno operacija zadovoljava jedan od sljedećih kriterija i omogućuje javni pristup svojim rezultatima: zajednički interes ili zajednički korisnik ili inovativne značajke na lokalnoj razini, sukladno članku 8. stavka 3. Pravilnika o provedbi LRSR,
  • intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova u okviru Mjere 2.1. u slučaju da projekt odnosno operacija zadovoljava kriterije: zajedničkog korisnika i zajedničkog interesa. 
Ukoliko nositelj projekta (trgovačko društvo) zadovolji kriterij inovativne značajke na lokalnoj razini te omogući javni pristup svojim rezultatima ostvariti će intezitet potpore od 60% ukupno prihvatljivih troškova. 
 
Lijep pozdrav
Lokalna akcijska grupa u ribarstvu “Brač”