Naziv nositelja projekta: Srednja škola „Brač“

Naziv projekta: Suvremeni trendovi i tehnologije u održivom razvoju ribarstva i upravljanja okolišem FLAG-a Brač

Ukupna vrijednost projekta: 40.050,00 kn

Dodijeljeni iznos potpore: 40.000,00 kn

Intenzitet potpore: 100%

Dodijeljeni broj bodova: 43/55

Opis projekta: Provedba projekta rezultirati će sa minimalno 6 edukativnih radionica za primjenu svemirskih tehnologija u ribarstvu, 3 predavanja o ribarstvu, morskoj flori i fauni i očuvanju morskog okoliša, 2 izleta u tvornicu i ribogojilište tvornice Sardina, te izradom priručnika za implementaciju svemirskih tehnologija u nastavni proces u području održivog razvoja ribarstva i upravljanja okolišem. Novostečena znanja, profesori geografije, biologije i kemije primjenjivati će u nastavi već za vrijeme provedbe predmetnog projekta , ali i u narednim školskim godinama. Izradom priručnika za nastavu i edukativnih materijala u PDF formatu, definirati će se novi standard i razina znanja u domeni primjene suvremenih tehnologija s ciljem održivog razvoja ribarstva i lokalne zajednice, a koju će profesori škole prenositi učenicima u razdoblju nakon provedbe ovog projekta, čime će se osigurati njegova trajnost. U planu škole je priprema i provedba projekata koji će se nadovezati na ovaj, čime će se dodatno osigurati održivost rezultata predmetnog projekta.


Naziv nositelja projekta: Turistička zajednica grada Supetra

Naziv projekta: Supetarske ribarske fešte

Ukupna vrijednost projekta: 124.908,13 kn

Dodijeljeni iznos potpore: 101.998,03 kn

Intenzitet potpore: 100%

Dodijeljeni broj bodova: 35/55

Opis projekta: SU-FISH events  projekt obuhvaća organizaciju više jednodnevnih (sveukupno 6 tj. po 3 tijekom turističkih sezona 2022. i 2023. godine) ribarskih manifestacija u tri mjesta otoka Brača, u Splitskoj, Mircima i Škripu kojima je dugoročno cilj, kroz valorizaciju ribarske otočke kuhinje kao lokalne baštine temeljene na ribarstvu, podizanje razine svijesti i znanja o važnosti ribarstva, male brodogradnje i marikulture te međusobne suradnje osobito u lokalnoj zajednici. U svim manifestacijama centralni događaj je pripremanje ribljih jela od strane lokalnih ljudi, ribara i njihovih obitelji (na  volonterskoj bazi) uz popratni sadržaj na temu ribarstva. Također će se naglasak staviti i na zaštitu i poboljšanje kvalitete okoliša korištenjem pribora za jelo i piće od biorazgradivog materijala na svim manifestacijama. Manifestaciji u Splitskoj, pod nazivom „Dani varoša“, naglasak je na promociji ribarskog načina života, povezujući lokalne ribare i stanovništvo kroz educiranje lokalnog stanovništva o vrstama i načinima pripreme ribe. Održava se u drugoj polovici srpnja. U Mircima, drugoj u nizu manifestacija, pozvat će se lokalni umjetnici (volonteri) koji za cilj imaju promovirati brodogradnju i povezanu baštinu izradom maketa tradicijskih brodova te nadalje izrađivati umjetnička djela povezana s ribarstvom (slike, makete). I ovu manifestaciju prati prezentacija vrste ribe i tradicijska priprema ribljih jela, održava se prve subote u kolovozu u zaštićenom ruralnom području „Mutne kale“. Treća manifestacija je „Ribarska večer“ u Škripu u prvoj polovici kolovoza koja za cilj ima promociju ribarske otočke kuhinje i pripremu tradicijskih specijaliteta od ribe. U sve tri manifestacije uključit će se pojedinci lokalne zajednice koji će pripremom tradicionalnih ribljih jela prenijeti dio ribarske kulturne baštine na posjetitelje. Sve manifestacije prati izrada plakata te angažman lokalne radio postaje u cilju promotivnih i marketinških aktivnosti, te neizostavna dalmatinska glazba kao dio lokalne baštine.


Naziv nositelja projekta: Klub za športski ribolov na moru „Arbun“

Naziv projekta: Edukativna bojanka za djecu na temu ribarstva

Ukupna vrijednost projekta: 24.828,58 kn

Dodijeljeni iznos potpore: 24.828,58 kn

Intenzitet potpore: 100%

Dodijeljeni broj bodova: 30/55

Opis projekta: Arbunova ribica je projekt koji obuhvaća izradu edukativne bojanke na temu ribarstva. Bojanka će sadržavati edukativni i zabavni dio a sve s ciljem kako bi se najmlađoj populaciji otoka predočila kulturna baština temeljena na ribarstvu koju otok Brač nesumnjivo ima, naglasila važnost uključivanja proizvoda ribarstva u prehranu  te istakla važnost ribarstva kao resursne osnove otoka Brača. Projekt obuhvaća pripremne radnje na prikupljanju i osmišljavanju ideja/inputa za bojanku u kojem će, zajedno s voditeljem projekta, sudjelovati Ivo Ivelić – dugogodišnji ribar, prijatelj KŠR Arbun i sudionik svih ribarskih i s morem povezanih aktivnosti KŠR-a Arbun i Ivana Petrović Šugar – predstavnica mlađeg naraštaja zaljubljenika u ribarstvo, život uz more i na moru. Nakon pripremnih radnji odraditi će se dizajn i print 500 komada bojanke formata A4 (210x297mm) koja će se na edukativnoj radionici u prostorima KŠR Arbun podijeliti djeci. Nakon radionice, preostale bojanke  podijeliti će se predškolskim i školskim ustanova otoka. Cijela aktivnost biti će popraćena promotivnim aktivnostima lokalne radio postaje.


Ukupna vrijednost odabranih projekata na 2. FLAG Natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.2. Poticanje društvenih, kulturnih, gospodarskih, obrazovnih, stručnih i drugih sadržaja, događanja i aktivnosti valorizacije, očuvanja i održivog korištenja resursne osnove društva, gospodarstva, okoliša, bioraznolikosti i prirodnih vrijednosti prostora iz LRSR 2014. – 2020. FLAG-a „Brač“ iznosi 166.826,61 kn.

Konačna rang lista_UO 09.07.2021