Naziv nositelja projekta: Srdela d.o.o.

Naziv projekta: Povećanje kapaciteta i poboljšanje konkurentnosti društva Srdela ulaganjem u rashladne komore

Ukupna vrijednost projekta: 146.589,64 kn

Dodijeljeni iznos potpore: 73.294,82 kn

Intenzitet potpore: 50%

Opis projekta: Ulaganje u nabavu dviju rashladnih komora s ciljem povećanja kapaciteta skladištenja smrznute ribe, a čime se direktno doprinosi povećanju kvalitete ponude i plasmana na tržište, povećanju zaposlenosti te poboljšanju konkurentnosti poduzeća i sveukupnog područja LAGUR-a u sektoru prerade ribe.


Naziv nositelja projekta: Općina Postira

Naziv projekta: Uspostavljanje suvremene ribarnice i promocija proizvoda ribarstva

Ukupna vrijednost projekta: 261.475,00 kn

Dodijeljeni iznos potpore: 261.475,00 kn

Intenzitet potpore: 100%

Opis projekta: Svrha ovog projekta je nabava i opremanje montažne ribarnice te lokalnim dionicima u sektoru ribarstva na području općine Postira omogućiti prodaju vlastitih ribljih proizvoda, a lokalno stanovništvo i posjetitelje informirati o važnosti ribe u prehrani, omogućiti im lakšu nabavu te tako stimulirati veću konzumaciju svježe ribe i drugih proizvoda ribarstva.


Ukupna vrijednost odabranih projekata na 1. FLAG Natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 1.1. Stvaranje i promicanje dodatnih vrijednosti ribarskih i marikulturnih proizvoda i novih kanala njihovog plasmana iz LRSR 2014. – 2020. FLAG-a „Brač“ iznosi 334.769,82 kn.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava za provedbu slijedećeg FLAG Natječaja za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 1.1. Stvaranje i promicanje dodatnih vrijednosti ribarskih i marikulturnih proizvoda i novih kanala njihovog plasmana iz LRSR 2014. – 2020. FLAG-a „Brač“ iznosi 1.499.999,99 kn (198.754,47€).

Konačna rang lista_Mjera 1.1._UO 26.08.2020.