Naziv nositelja projekta: Turistička zajednica Općine Milna

Naziv projekta: Tematska staza

Ukupna vrijednost projekta: 564.837,50 kn

Dodijeljeni iznos potpore: 564.837,50 kn

Intenzitet potpore: 100%

Opis projekta: „Tematska staza“ zamišljena je kao projekt koji ima za cilj afirmaciju maritimne i pomorske baštine općine Milna. Koncipirana kao poučna staza koja prolazi mjestom Milna, ista povezuje lokacije (kulturna dobra) u nezaobilazan kulturno-turistički proizvod, s temeljnim ciljem edukacije i promocije pomorske baštine mjesta. Projekt se temelji na konceptu pričanja priče (eng. Storytelling), na način da će posjetitelj/turist, u uredu TZ-a dobiti informativnu kartu s naznačenim lokalitetima i QR kodovima za svaku od njih. Skeniranjem pojedinog koda korisniku će biti ispričana „priča“ poput: priče o francuskoj utvrdi „Baterija“, priče o pomorskoj bitci između Rusa i Francuza, priče o brodolomu u uvali Lučice i ostacima parnog broda iz 19. st, priče o uvali Osibova i zavjetnim slikama pomoraca koji su se spasili od nevrijemena itd.

Na taj način, „Tematskom stazom“ bit će obuhvaćene slijedeće lokacije:

  1. Staro brodogradilište Dorić iz 1770. g
  2. Staro brodogradilište Bonačić Protti iz 1768. g (tu se još uvijek nalazi staro vitlo za izvlačenje brodova)
  3. Crkvica Sv. Jere (zavjetna crkvica koju je izgradio Jere Bonačić Protti , sin vlasnika brodogradilišta 1860. g)
  4. Kuća Babarović (kuća koja je služila kao prenoćište za one koji bi došli brodovima u Milnu )
  5. Kuća pustinjaka iz Blaca i blataška riva (kuća u kojoj bi boravili svećenici iz Blaca dok su trgovali brodovima, a brodove bi čuvali na predjelu koje se i danas zove Blataška riva)
  6. Zavjetna crkvica Sv. Nikole (1844.)
  7. Stari plinski feral koji je bio u funkciji do dolaska struje na Brač, a kojeg je namjera nanovo postaviti na originalnu lokaciju
  8. Špilja u uvali Vlaška (špilja koja je služila kao zaklon ribarima, premda naziv uvale Vlaška upućuje na dolazak trgovaca s prostora Dalmatinske zagore i vjerojatno iz jugoistočne Europe)
  9. Ostaci bracere Roditelj (bracera duga 14 metara, ista ona kojom su bračani izbjegli u El Shatt za vrijeme II. svjetskog rata)
  10. Brončani kip ribara koji bi bio postavljen na hridi uz more, kao svojevrsni spomenik načinu života i neraskidivoj vezi ribarstava sa povijesti Milne i otoka Brača.

Ukupna vrijednost odabranih projekata na 1. FLAG Natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.1. Očuvanje, valorizacija i promicanje materijalne i nematerijalne lokalne baštine temeljene na ribarstvu, maloj brodogradnji, marikulturi i životu uz more i na moru iz LRSR 2014. – 2020. FLAG-a „Brač“ iznosi 564.837,50 kn.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava za provedbu slijedećeg FLAG Natječaja za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.1. Očuvanje, valorizacija i promicanje materijalne i nematerijalne lokalne baštine temeljene na ribarstvu, maloj brodogradnji, marikulturi i životu uz more i na moru iz LRSR 2014. – 2020. FLAG-a „Brač“ iznosi 6.906.6852,03 kn (915.155,96€).

Konačna rang lista_Mjera 2.1._UO 26.08.2020.