Za studijsko putovanje za svoje članove, tri estonska FLAG-a, među kojima i članovi Hiiukala MTÜ s voditeljicom Tuuli Tammla te Läänemaa Rannakalanduse Selts MTÜ s voditeljem Margus Medellom. Riječ je o području na zapadnom dijelu Estonije uz baltičko more, odnosno, otok Hiiumaa te susjedno priobalje.

Brač je izabran za studijsko putovanje zbog sličnih karakteristika i ribarske tradicije, a poseban interes bio je na preradi ribe, uzgoju, kao i ribarskoj floti. Studijsko putovanje trajalo je od devetog do jedanaestog rujna, a domaćin im je bio FLAG “Brač”. Sudjelovalo je ukupno 32 posjetitelja iz Estonije, uglavnom ribara te voditelji FLAG-ova.

PRVI DAN

Prvi dan određen je za posjet supetarskoj ribarnici. Kiša nije smetala sjevernim kolegama dok su obilazili štandove suptarskih ribara naglašavajući kako su na kišno vrijeme oni navikli.
Nakon ribarnice i kratkog razgleda Supetra, uslijedio je posjet tvornici “Sardina” u Postirima. Zahvaljujući odličnom vodstvu, estonski posjetitelji imali su priliku pogledati sve procese obrade ribe u sofisticiranoj i modernoj tvornici te upoznati zaposlenike i voditelje.

U razgovoru s kolegama saznajemo kako  većina ribara u Estoniji ulov prodaje direktno na veletržnici, a značajan je ulov manje ribe koja služi kao hrana za uzgajališta lososa u sjevernijim zemljama. Do friške ribe izravno od ribara teže je doći, što je rezultriralo smanjenoj potrošnji ribe po stanovniku i sve slabijoj konzumaciji. Veza ribara i potrošača tema je rada estonskih FLAG-ova, a dosadašnja ulaganja zemlje koja je u EU od 2004. godine, rezultirala su modernizacijom malog ribarstva i osvješćivanjem ribara o važnosti pronalaženja drugačijih kanala prodaje, čak i putem društvenih mreža.

Ipak, tvornica kao što je “Sardina” primjer je koji ih se posebno dojmio jer na svom području nemaju tako velike prerađivače, a posebno ih iznenađuje činjenica što se mnogo toga, unatoč sofisticiranoj tehnologiji, još uvijek radi ručno.

DRUGI DAN

Sumartin, ribarska luka s najvećom flotom na Braču (a i šire) bio je tema posjeta drugog dana studijskog putovanja. U brodogradilištu ih ugošćuje Ivica Mardešić, direktor Brodoremont Sumartin Falkuša d.o.o.

Obitelj Mardešić u svom škveru  s dugom tradicijom od 130 godina usmjerila se prema obnovi male drvene brodogradnje, a  brodovi se rade tradicijski, po starinski “na ruke” jer drveni brodovi traže posebnu pažnju.
Brodovi se, naime, vade sa saonicama, po zanatu, a i svaka intervencija stroja može brod oštetiti, objasnio je Mardešić. U škveru je 13 zaposlenih, što za Sumartin predstavlja izuzetno veliki broj. Za vrijeme posjeta nije bilo brodova jer je turistička sezona još u tijeku, ali pripreme su na veliko počele.
Tijekom posjeta Sumartinu posjetila se i rodna kuća Maria Puratića, poznatog bračkog izumitelja u sektoru ribarstva, najzaslužnijeg za izum vitla – powerblock.
 

Estonski gosti imali su priliku porazgovarati i sa ribarima te kapetanima plivarica sa sjedištem u Sumartinu. Pitanja je bilo pregršt, a vremena malo za sve stvari koje su ih zanimale te se razgovor s kolegom ribarom Nikolom Arkovićem pokazao izuzetno važnim, što je i bila svrha ovakvog studijskog putovanja.

TREĆI DAN

Posljednji dan posjeta FLAG Brač je svoje goste odlučio upoznati sa povijesnom i kulturnom baštinom otoka Brača te se posjetio Škrip. Posjetio se Muzej otoka Brača gdje je uz povijesni pregled otoka Brača, kustosica Andrea Matoković poseban naglasak dala i na njegovu ribarsku baštinu. Posjetio se i Muzej uja obitelji Cukrov.
Večer je predviđena za druženje, a na poziv estonskih kolega, ugošćeni su i brački ribari te članovi FLAG-a Brač.

Razmjena iskustva u radu europskih FLAG-ova te ribarstva kao cjelokupnog sektora pokazala je brojne sličnosti između Brača i područja otoka Hiiumaa te susjednog priobalja. Ribari se suočavaju sa sličnim izazovima, a jedni od drugih saznali su brojne detalje iz prakse. Estonija je članica EU od 2004. godine, gotovo 10 godina duže nego Hrvatska, što estonskim FLAG-ovima daje osjetnu prednost i iskustvo. Uostalom, vrijeme je to koje je omgućilo Estoniji kao državi bolju prilagodbu ovakvom decentraliziranom pristupu.
Za svog posjeta estonski kolege imali su priliku kušati naše ribarske delicije, a za uzvar omogućili su i nama posebne ribarske delicije sa svog područnja – kušanje čokolade od ribe.
Zahvaljujemo Estoncima na posjeti i izborom nas kao domaćina!
Upoznajte naše goste:

[