Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) je u svom godišnjem izvješću o radu za
2018. godini izvjestila o analizama zaprimljenih zahtjeva na natječaje u okviru provedbe Operativnog programa za
pomorstvo i ribarstvo RH za razdoblje 2014-2020.ž

APPRRR je izvršila ukupno 158 analiza zaprimljenih zahtjeva:
 95 zahtjeva s natječaja: Dodana vrijednost, kvaliteta
proizvoda i korištenje neželjenog ulova,
 34 zahtjeva s natječaja: Produktivna ulaganja u
akvakulturu (II natječaj)
 20 zahtjeva s natječaja: Prerada proizvoda ribarstva i
akvakulture
 6 zahtjeva s natječaja: Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništva (I natječaj)
 2 zahtjeva s natječaja: Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture (II i III natječaj)
 1 zahtjeva s natječaja: Zaštita zdravlja i sigurnost (I natječaj)
Tijekom 2018. godine izvršene su isplate u ukupnom iznosu od 244.337.832,89 kuna.

 

Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Godišnje izvješće o radu za 2018.