Uvidom u pristiglu dokumentaciju kandidata koji su se prijavili na oglas za posao stručnog suradnika/suradnice LAGUR-a utvrdjeno je kako su kompletnu dokumentaciju dostavili:

 1. Adrijana Alić
 2. Lea Jović
 3. Marija Jurišić
 4. Branka Kirigin
 5. Ivan Poklepović
 6. Mirna Poljak

Isti mogu pristupiti pismenom i usmenom testiranju koje ce se odrzati:

Vrijeme / Lokacija

**Pismena provjera kandidata održati će se u petak 02.02.2018.g. u 13.00h u uredu LAGUR-a Brač dok će se od 15.30h održavati usmeni razgovori s kandidatima koji prođu pismeni dio.

Adresa:

Ured LAGUR-a Brač, Žedno Drage 37, 21400 Supetar

 

** Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete određene Oglasom provest će se putem pisanog i usmenog testiranja kandidata i to iz sljedećih pravnih izvora:

 • Zakon o udrugama (NN 74/2014)
 • Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14);
 • Lokalna razvojna strategija LAGUR-a Brač 2014.-2020. (www.lagurbrac.hr)
 • Mjera III.1. Pripremna potpora  (www.euribarstvo.hr)
  Mjera III.2./ III.3. PROVEDBA LOKALNIH STRATEGIJA RAZVOJA U RIBARSTVU   (www.euribarstvo.hr)
 • Europski fond za pomorstvo i ribarstvo 2014. – 2020.

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU  BRAČ / LAGUR BRAČ