Sea dock with boats waiting

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je Ograničen poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) iz Kohezijski fonda čiji je opći cilj ovog Poziva je poboljšanje integriranosti hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast.

Specifični cilj se odnosi na financiranje izgradnje i modernizacije infrastrukture u lukama od županijskog i lokalnog značaja (sukladno članku 2, stavak 2 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama) s ciljem poboljšanja usluga prijevoza tijekom cijele godine bez obzira na pritisak turizma i time poboljšanje dostupnosti zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama.

PODRUČJE

infrastruktura, promet

KORISNICI

poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

RASPOLOŽIVOST SREDSTAVA

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka dodjele bespovratnih sredstava do krajnjeg roka za predaju projektnih prijava do 31.12.2018 ili do iskorištenja raspoloživih sredstava predviđenih za ovaj Poziv, ovisno što nastupi prije. Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 176.470.588,00 kn.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi 1.175.000,00 kuna (Sredstva Europske unije + Sredstva državnog proračuna).

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi do 58.800.000,00 kuna (Sredstva Europske unije + Sredstva državnog proračuna).

Najviša stopa sufinanciranja iznosi do 100 % ukupno prihvatljivih troškova od čega postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova iz sredstava Kohezijskog fonda (KF-a) može iznositi do najviše 85%, dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od najmanje 15 % osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

ROK

od 31.10.2017. do 31.12.2018.

Opširnije o natječaju i potrebnu dokumentaciju potražite ovdje.