Svrha ove mjere proizlazi iz nastojanja doprinosa kvaliteti, prepoznatljivosti i profitabilnosti ribarskih i marikulturnih proizvoda unapređenjem, stvaranjem i promicanjem njihove dodatne vrijednosti, čime bi se povećala mogućnost kvalitetnijeg plasmana, uz povećani omjer dobivenog i uloženog, a time i unaprijeđenu konkurentnost i profitabilnost ribarskog i marikulturnog sektora, uz kontinuiranu prilagodbu potrebama lokalnog, regionalnog, nacionalnog i globalnog tržišta za lokalnim proizvodima ribarstva svog područja.

Potencijalne aktivnosti

 • izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija, opremanje objekata za preradu ribarskih i marikulturnih proizvoda, kao što su soljenje, sušenje, mariniranje, dimljenje i sl., kao i za unapređenje postojećih prerađivačkih i drugih proizvodnih i pratećih kapaciteta, tehnologija i rješenja
 • certificiranje i zaštita proizvoda ribarstva i marikulture
 •  marketinške aktivnosti proizvoda ribarstva i marikulture;
 • dizajn te nabavka ambalaže proizvoda ribarstva i marikulture
 • nabava/opremanje mobilnih i montažnih objekata za prodaju ribe, ribljih i marikulturnih proizvoda
 • izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija, opremanje lokalnih ribarnica
 • izgradnja i opremanje objekata za pakiranje i skladištenje ribe i marikulturnih proizvoda te zadovoljavanje higijenskih uvjeta
 • poticanje suradnje i razmjene u razvoju i pokretanju novih samostalnih, a posebice zajedničkih poduzetničkih inicijativa, lanaca vrijednosti (npr. zajedničkih proizvoda),  inovacija, te svih oblika partnerstva i udruživanja u sektoru ribarstva i marikulture kako bi se povećala isplativost/profitabilnost, a time i konkurentnost i održivost svih dionika u sektoru kroz ekonomiju obujma, brendiranje, nastup na novim tržištima s istim proizvodima, na istim tržištima s novim proizvodima, unapređenje tržišne segmentacije/diferencijacije i sl.

 

Ciljani korisnici

 • gospodarski subjekti u ribarstvu i marikulturi
 • zadruge, klasteri, ostali gospodarski, znanstveno-istraživački i razvojni subjekti izvan ribarstva i marikulture
 • jedinice lokalne samouprave, javne ustanove u vlasništvu JLS-ova
 • turističke zajednice, ostale javno-privatne i javno-civilne organizacijske jedinice
 • organizacije civilnog društva (udruge) i sl.

Intenzitet potpore

 • 50% prihvatljivih aktivnosti
 • u slučaju zadovoljavanja kriterija zajedničkog interesa 70 %
 • u slučaju zadovoljavanja kriterija zajedničkog korisnika 90%
 • maksimalni iznos potpore po projektu 100.000,00 EUR

 Planirana objava natječaja je u 2018.godini

 

Pogledajte primjer dobre prakse u EU: Ribarsko naselje u Bremenu