Svrha ove mjere je uvođenje novih, održivijih i sigurnijih rješenja i tehnologija u proizvodne i poslovne procese, uključivo za potrebe inovativnihekoloških proizvoda, usluga, procesa i kanala promocije, distribucije i prodaje koje će rezultirati unapređenjem poslovanjalokalnih ribara i uzgajivača, te sektora ribarstva kao cjeline. Ovo podrazumijeva unapređenje postojeće, odnosno uspostavumale ribarske infrastrukture, opreme i poslovanja ribarskog sektora u segmentu ekoloških standarda, čime će se postići povećana prepoznatljivost i ugled sektora, a izravno ili neizravno održivost poslovanja poduzetnika u području ribarstva i marikulture.

Potencijalne aktivnosti:

– uvođenje novih ekološki prihvatljivih tehnologija i rješenja u proizvodne i poslovne procese ribarstva i marikulture, korištenje ekoloških sirovina i materijala, prevencija i/ili smanjenje nastanka otpada, ponovna uporaba, recikliranje, smanjenje potrošnje vode i energenata, pročišćavanje i recikliranje otpadnih voda i sl. Navedene aktivnosti teže očuvanju i zaštiti morskog okoliša te su u skladu s ekološkim standardima u sektoru ribarstva i marikulture. Ekološki prihvatljiva tehnologija podrazumijeva brodski pogon baziran na ekološki prihvatljivom izgaranju, napredne pomorske konstrukcije i lagane materijale te korištenje električnog pogona, ali i robotsku automatizacija i pogonsku tehnologiju, ledomate koji koriste morsku vodu, a ne slatku te proizvodnju ambalaže koja je biorazgradiva ili se može koristiti više puta.

– osmišljavanje, razvoj i plasman novih/inovativnih ekoloških ribarskih i marikulturnih proizvoda i usluga od faze istraživanja i razvoja, testiranja do certificiranja i komercijalizacije, promocije i prodajeekoloških proizvoda i usluga u sektoru ribarstva i marikulture, uključivo i podrška povezivanju ekoloških inovatora, ekoloških dobavljača i prodajnih lanaca i ribara, stručna podrška, poslovno mentorstvo, izradaposlovnih planova i/ili studija izvedivosti s analizama troškova i koristi za infrastrukturna ulaganja u području održivih, ekoloških ili sigurnosnih ulaganja;

– razvoj i testiranje novih održivih tehnologija u promociji, distribuciji, posredovanju ili direktnoj prodaji ribe, ribljih i marikulturnih proizvoda, kao što su e-trgovina, mobilne aplikacije i sl. s ciljem skraćivanja lanaca opskrbe i smanjenja ekološkog otiska gospodarskih aktivnosti

Sukladno članku 3. stavak 2. Pravilnika, upravljanje Mjerom na lokalnoj razini određeno je zbognastojanja stvaranja pretpostavki za decentralizirano, prioritetnim lokalnim potrebama i mogućnostima usmjereno upravljanje ulaganjima u lokalno relevantnu malu ribarsku infrastrukuru, opremu, sadržaje i rješenja, koji će doprinijeti ekološkom, sigurnosnom i ekonomskom napretku sektora.

Ciljani korisnici:

  • gospodarski subjekti u ribarstvu i marikulturi, uključivo i samozaposleni u ribarstvu,
  • zadruge, klasteri, ostali gospodarski, znanstveno-istraživački i razvojni subjekti izvan ribarstva i marikulture,
  • jedinice lokalne samouprave, javne ustanove u vlasništvu JLS-ova,
  • turističke zajednice, ostale javno-privatne i javno-civilne organizacijske jedinice,
  • organizacije civilnog društva (udruge),
  • dobrovoljna vatrogasna društva, HGSS i ostale sigurnosne službe

Intenzitet potpore: 50% prihvatljivih aktivnosti,

80% u slučaju zadovoljavanja kriterija inovativnih značajki na lokalnoj razini

Maksimalni iznos potpore po projektu 75.000,00 EUR

 

Pogledajte zanimljive primjere:

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/short-stories/fiskonline-pathway-eco-certification_en

http://www.flagsardegnaorientale.it/wp-content/uploads/2016/10/Brochure_trifold_Guardians-of-the-Sea_EN_DEF.pdf