Obavještavamo Vas da će FLAG Brač održati on-line radionicu za Mjeru 2.1. “Očuvanje, valorizacija i promicanje materijalne i nematerijalne lokalne baštine temeljene na ribarstvu, maloj brodogradnji, marikulturi i životu uz more i na moru”  sukladno dogovoru s potencijalnim prijaviteljima.

Molimo sve zainteresirane da se prijave putem e-mail adrese: lagur.brac@gmail.com za dogovor o terminu, a najkasnije do 19.02.2021. godine obzirom da rok za podnošenje prijava počinje teći od 22.02.2021. godine.

ulaganje u građenje i opremanje muzeja, maritimnih centara, tematskih parkova i staza te objekata za prezentaciju pomorske i ribarske baštine

U nastavku se nalazi link na kojem možete preuzeti Power Point prezentaciju vezanu za Mjeru 2.1..; Prezentacija_Mjera 2.1