Predstavljamo vam projekte koji su odobreni putem FLAG Natječaja za Mjeru 2.1. „Očuvanje, valorizacija i promicanje materijalne i nematerijalne lokalne baštine temeljene na ribarstvu, maloj brodogradnji, marikulturi i životu uz more i na moru“ iz LRSR FLAG-a Brač 2014. – 2020. ukupne vrijednosti više od 1.442.495,00 EUR / 10.868.478,00 HRK.

Turistička zajednica općine Milna, projekt “Tematska staza” s intenzitetom potpore od 100% te dodijeljenim sredstvima u iznosu od 70.902,00 EUR / 534.212,00 HRK.

Općina Sutivan, projekt „Očuvanje i interpretacija ribarske baštine u Sutivanu“ s intenzitetom potpore od 100% te dodijeljenim sredstvima u iznosu od 184.035,00 EUR / 1.409.113,00 HRK.

Turistička zajednica općine Sutivan, projekt „Nasmiješi se more, zapjevajte ribe – ekološko edukativna akcija“ s intenzitetom potpore od 100% te dodijeljenim sredstvima u iznosu od 32.357,00 EUR / 243.793,00 HRK.

Općina Selca i partner Turistička zajednica općine Selca, projekt „Interpretacijski centar ribarstva “Mario Puratić” s intenzitetom potpore od 100% te dodijeljenim sredstvima u iznosu od 456.678,00 EUR / 3.440.844,00 HRK.

Općina Nerežišća, projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta ribarske tematike “Morski svijet u srcu otoka Brača” s intenzitetom potpore od 100% te dodijeljenim sredstvima u iznosu od 169.936,00 EUR / 1.280.383,00 HRK.

Općina Milna, projekt „Interpretacijski centar maritimne povijesti Milne“ s intenzitetom potpore od 100% te dodijeljenim sredstvima u iznosu od 528.587,00 EUR / 3.982.638,00 HRK.

Promotivni video materijal sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.