Uvidom u pristiglu dokumentaciju kandidata koji su se prijavili na oglas za posao stručnog suradnika/suradnice LAGUR-a BRAČ utvrđeno je kako su kompletnu traženu dokumentaciju dostavili:

  1. Cepernić Vana
  2. Dragičević Petar
  3. Gulin Zorana
  4. Jerončić Marija
  5. Maričić Ana
  6. Martinić Aldo
  7. Martinić Lukri
  8. Radić Sara
  9. Tomičić Nera
  10. Tomšić Tina

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će da je povukao prijavu na oglas. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz pisanog testiranja.

Kandidati mogu pristupiti pismenom i usmenom testiranju koje će se održati:

Vrijeme

Pismena provjera kandidata održati će se u četvrtak 14.04.2022. godine u 10:45 h

Usmena provjera kandidata održati će se u četvrtak 14.04.2022. godine u 12:00 h s kandidatima koji prođu pismeni dio.

Lokacija:

Ured LAGUR-a Brač,

Žedno Drage 37

21400 Supetar

Kandidatima koji nisu zadovolji uvjete zahvaljujemo na javljanju, i svakako vas  stavimo u našu bazu za moguće projekte u budućnosti.