Uvidom u pristiglu dokumentaciju kandidata koji su se prijavili na oglas za posao stručnog suradnika/suradnice LAGUR-a BRAČ utvrđeno je kako su kompletnu traženu dokumentaciju dostavili:

  1. Gruica Anamarija
  2. Kovačić Martina
  3. Rajević Josipa
  4. Vujisić Džuna

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će da je povukao prijavu na oglas. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz pisanog testiranja.

Kandidati mogu pristupiti pismenom i usmenom testiranju koje će se održati:

Vrijeme

Pismena provjera kandidata održati će se u srijedu 06.02.2019.g. u 10.30h

Usmena provjera kandidata održati će se u srijedu 06.02.2019.g u 12.30h s kandidatima koji prođu pismeni dio.

Lokacija:

Ured LAGUR-a Brač,

Žedno Drage 37

21400 Supetar

Provjera znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete određene Oglasom provest će se putem pisanog i usmenog testiranja kandidata i to iz sljedećih pravnih izvora:

  • Zakon o udrugama (NN 74/2014)
  • Lokalna razvojna strategija LAGUR-a Brač 2014.-2020. (www.lagurbrac.hr)
  • Mjera III.2./ III.3. PROVEDBA LOKALNIH STRATEGIJA RAZVOJA U RIBARSTVU   (euribarstvo.hr)
  • Europski fond za pomorstvo i ribarstvo 2014. – 2020.
  • Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014. – 2020.

 

Kandidatima koji nisu zadovolji uvjete zahvaljujemo na javljanju, i svakako vas  stavimo u našu bazu za moguće projekte u budućnosti.