ŠTO JE LAGUR?

  Lokalna akcijska grupa u ribarstvu LAGUR / FLAG (Fisheries local action group) označava partnerstvo između nositelja ribarskog sektora i ostalih lokalnih dionika iz privatnog i javnog sektora sa ciljem održivog razvoja ribarstva i marikulture sa zadatkom izrade i provedba zajedničke strategije za svoje područje.

  Važan segment u ovome partnerstvu čine predstavnici sektora ribarstva čija je uključenost u LAGUR-e od velike važnosti i kao takva uvjetovana je za njihovu opstojnost.
Europska unija svojom politikom nastoji održati kvalitetu života ribarske zajednice što se postiže osnaživanjem lokalnog stanovništva, onih koji najbolje razumiju probleme i težnje ribarskih zajednica – nudeći im sredstva za provedbu i financijska sredstva za razvoj i prilagodbu rješenja njihovim stvarnim potrebama.

  Podrška je osmišljena tako da bude dio integriranog lokalnog pristupa utemeljenog na lokalnoj razvojnoj strategiji prilagođenoj lokalnoj situaciji. Njezin plan i provedba trebali bi biti decentraliziraniji, a LAGUR-i kao partnerstva lokalnih sudionika iz javnog, civilnog i privatnog sektora te lokalne zajednice, predstavljaju upravo to.

  LAGUR-i koriste sredstva potpore iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) namijenjenih ribarstvenim i akvakulturnim područjima regulirana Operativnim programom za pomorstvo i ribarstvo u programskom razdoblju 2014-2020.

   U okviru EFPR-a zemljama članicama je za programsko razdoblje 2014.-2020. na raspolaganju 6,5 milijardi eura, što je dio cjelokupne omotnice namijenjene ribarstvu i pomorstvu.
Republika Hrvatska u okviru EFPR-a ima na raspolaganju 252,6 milijuna eura za razdoblje 2014.-2020.

  Jedan je od prioriteta EFPR-a povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem sljedećeg posebnog cilja: promicanja gospodarskog rasta, društvene uključenosti, stvaranja radnih mjesta i pružanja podrške upošljivosti i mobilnosti radne snage u obalnim i kontinentalnim zajednicama koje ovise o ribolovu i akvakulturi, uključujući diversifikaciju aktivnosti u ribarstvu te prema ostalim sektorima pomorskog gospodarstva.


LOKALNA RAZVOJNA STATEGIJA U RIBARSTVU
  Lokalna razvojna strategija u ribarstvu (LRSR) je usklađen skup operacija čija je svrha ostvarivanje lokalnih ciljeva i potreba te koje doprinose ostvarivanju strategije Europske Unije za pametan, održiv i uključiv razvoj i koje osmišljava i provodi LAGUR.

  Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem promicanja gospodarskog rasta, društvene uključenosti, stvaranja radnih mjesta i ostalo cilj je i lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice (CLLD mehanizam)
Lokalni razvoj provodi se pristupom »odozdo prema gore« u okviru lokalnih partnerstva koja su sastavljena od predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora čime se odražava lokalna zajednica, a u cilju izrade i provedbe LOKLANE RAZVOJNE STRATEGIJE.