Ovaj vodič je namijenjen ribarima, odnosno ovlaštenicima povlastica za gospodarski ribolov na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom, kako bi svoju praksu na plovilu uskladili s važećim propisima o higijeni i sigurnosti hrane. Uvođenjem i primjenom načela dobre higijenske prakse, dobre proizvođačke prakse i sustava samokontrole temeljenog na načelima HACCP sustava, omogućuje se i jamči kvaliteta i sigurnost hrane. U Uredbi (EZ) br. 852/04 navedeno je sljedeće: „Vodiči za dobru praksu korisno su sredstvo koje subjektima u poslovanju s hranom na svim razinama proizvodnog lanca pomaže u pridržavanju pravila o higijeni hrane i u primjeni načela sustava HACCP“.

VodicDobrePrakse14102016