ZAŠTO POSTATI ČLANOM

ZAŠTO se uključiti u izradu lokalne razvojne strategije i postati član FLAG-a BRAČ ?

 Zbog sastavljanja naglaska na lokalno stanovništvo.

Zbog vjere u ljude koji žive na otoku Braču i u naše sposobnosti za otkrivanje onog što najbolje odgovara našem okolišu, kulturi, radnim tradicijama i vještinama.

Zbog poboljšanja ruralnih, životnih i radnih uvjeta.

Zbog iskorištavanja i razvijanja postojećih potencijala za ruralni razvoj.

Zbog stvaranja dodane vrijednosti domaćih proizvoda, posebice olakšavajući ulazak na tržište malim proizvodnim jedinicama, kroz zajedničke aktivnosti i branding već postojećih kvalitetnih proizvoda.

Zbog osiguravanja protoka informacija i znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice.

Zbog umrežavanja između svih ribara, proizvođača i ostalih dionika u ribarstvu i pomorstvu.

Zbog promicanja razvoja ribarstva i pomorstva putem lokalnih inicijativa i partnerstva.

Zbog pripreme LAGUR područja za korištenje strukturnih i ostalih fondova EU.

Zbog jačanja financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata u području ribarstva i pomorstva.